Eén Koninkrijk, vijf jurisdicties

Sinds 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit 5 verschillende jurisdicties: Aruba, Curaçao, de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), St. Maarten en Nederland. Tijdens je rechtenstudie leer je het recht wetenschappelijk te bestuderen. Welk recht dat is, is doorgaans afhankelijk van waar je studeert.

Ik heb zowel in Nederland als Curaçao rechten gestudeerd: twee verschillende rechtsgebieden met elk zijn eigen wetten. Gedurende mijn studie stond ik er niet echt bij stil wat dit in de praktijk allemaal met zich zou brengen, omdat de regelgevingen van de landen binnen het Koninkrijk elkaar grotendeels overlappen. Sinds ik bij VanEps Kunneman VanDoorne werk, ben ik me er pas echt bewust van geworden dat er ook belangrijke verschillen zijn.

Het komt vaak voor dat je adviezen over één bepaald juridisch vraagstuk, voor meerdere jurisdicties, moet geven. Je kan er nooit van uitgaan dat wat er in één jurisdictie geldt, ook voor de andere zal gelden. Het is daarom altijd zoeken naar de mogelijke verschillen en de nuances daarin tussen de desbetreffende jurisdicties.

Een voorbeeld van een opmerkelijk verschil tussen de jurisdicties, is de vrijheid van partijen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Zo is het op Curaçao mogelijk en gangbaar dat partijen, binnen de grenzen van de wet, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met elkaar aangaan. Op Aruba is het echter alleen mogelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten, op grond van in de Arubaanse wet limitatief opgesomde gevallen. Indien een van die gevallen zich niet voordoet, dient de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te worden aangegaan. Een dergelijk verschil valt des te meer op, gezien de sociale en economische overeenkomsten tussen de eilanden.

Zo op het eerste gezicht, kunnen kleine juridische verschillen daardoor grote juridische gevolgen hebben. Je moet als advocaat steeds bewust zijn dat je te maken hebt met wezenlijk verschillende jurisdicties. Advocaat zijn in de Cariben is daarom niet alleen dynamisch, het houdt je scherp.

19 november 2019
Melitza Willems

Melitza Willems

Melitza startte in september 2018 als junior associate bij VanEps Kunneman VanDoorne op Curaçao. Ze is werkzaam op de afdeling Corporate & Banking. Voordat Melitza startte bij ons kantoor, werkte ze als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor en als legal counsel bij een luchtvaartmaatschappij. Nadat zij haar bachelor behaalde aan de Universiteit van Amsterdam, volgde zij de master privaatrecht aan de University of Curacao. Tijdens haar studie was zij meerdere jaren actief als bestuurslid van de Asosiashon Tienda Di lei. Melitza, waaronder een jaar als voorzitter.