Home / Blogs / Student stagiair in de Cariben!

Student stagiair in de Cariben!

Curaçao is het eiland waar ik ben geboren en opgegroeid. Ik ging er naar de middelbare school en vertrok daarna naar Nederland om daar rechten te studeren. In september 2016 keerde ik terug naar mijn geboorte-eiland voor een student-stage bij VANEPS. Ik wilde graag ervaren hoe het zou zijn om weer op Curaçao te wonen en vooral kennismaken met de Caribische advocatuur. To be honest, voorafgaand aan mijn stage dacht ik dat er op Curaçao minder uitdagingen zouden zijn dan in Nederland. Het tegendeel bleek waar.

Wat houdt een student-stage bij VANEPS dan in? Zoals bij elk kantoor schrijf je adviezen en notities op verschillende rechtsgebieden. Wat anders is, is dat het werk dat je doet een veel grotere invloed heeft op de lokale maatschappij. Een advocaat op Curaçao heeft een belangrijke positie binnen de lokale samenleving.

 

Zo brak er tijdens de tweede week van mijn stage een algehele staking uit op Curaçao. Die dag sloten 23 andere vakbonden zich namelijk aan bij de reeds aangevangen staking van Sindikato General Trahadó di Kòrsou (SGTK). Die vakbond vertegenwoordigt de werknemers van de aannemers van de Isla-raffinaderij op het eiland, en onderhandelde al 1,5 jaar over een nieuwe CAO. Het eiland stond op z’n kop. De meeste huishoudens hadden een dag lang geen stroom en water doordat ook de vakbond van het nutsbedrijf zich aansloot bij de staking. Wie weet klinkt dit bekend, want ook de Nederlandse media besteedden aandacht aan deze staking op Curaçao.

 

Nu is er wel vaker kortstondige elektriciteitsuitval en bij VANEPS kan dan dankzij de generator het werk gewoon doorgaan. Dat was maar goed ook, want we stonden SGTK bij in twee kort gedingen, waarvan de behandelingen op de dag van de algehele staking plaatsvond. Eén over de rechtmatigheid van de staking en één over het samenscholing- en blokkadeverbod dat was uitgevaardigd om de openbare orde te garanderen. Een erg leerzame week volgde, niet alleen juridisch inhoudelijk maar ook door het omgaan met hectische omstandigheden en het anticiperen op telkens nieuwe ontwikkelingen. De spanning tussen de partijen was merkbaar, maar tegelijkertijd was er soms ook plek voor een grapje waardoor je weer stilstond bij de kleinschaligheid van het eiland en het feit dat iedereen die bij de zaak betrokken was, elkaar kent. Naast de hectiek, is het natuurlijk erg bijzonder om in een zaak te werken waarin onder andere basale levensbehoeften als elektriciteit en water als machtsmiddel worden ingezet. Ook de aandacht van de media werd veelvuldig gezocht. Kortom: het was duidelijk dat deze acties een laatste redmiddel waren. De uiteindelijke uitkomst? De private sector greep in, hoestte het geld op waarover partijen geen overeenstemming konden bereiken en daarmee kwam een einde aan de algehele staking.

 

Wat mijn stage bij VANEPS ook uniek maakte, is de informele sfeer die er heerst binnen het kantoor. Je maakt snel op persoonlijk vlak kennis met iedereen. Zo werden de student-stagiairs iedere dinsdag uitgenodigd om bij een van de advocaten thuis te lunchen. Daarnaast schoven we iedere woensdag aan bij de gezamenlijke advocatenlunch. Tijdens deze lunches werden de lopende zaken besproken of cursussen en presentaties gegeven. Normaliter sluit je je stageperiode af met een referaat tijdens de advocatenlunch, maar ik wilde daarna nog geen afscheid nemen van ‘mijn eiland’ en in het vliegtuig stappen naar het koude Nederland. Toen ik de kans kreeg om mijn scriptie op Curaçao en bij VANEPS af te ronden, heb ik die dan ook met beide handen aangegrepen. Inmiddels ben ik afgestudeerd en kijk ik terug op een hele leerzame en afwisselende stageperiode. De Caribische regio heeft vakinhoudelijk veel meer te bieden dan ik in eerste instantie dacht. Nóg een reden om ooit terug te keren naar mi dushi Kòrsou.